Lišajský obšťastník

Lišajský obšťastník je nepravidelník, který vychází při zvláštních příležitostech a za podmínky, že se podaří nashromáždit dostatek podkladů. Toto neperiodikum je většinou tématicky zaměřené. V případě, že se rozšíří redaktorská základna, bude možné povýšit nepravidelný nepravidelník na nepravidelník pravidelný tj. Obšťastník bude moci vycházet třeba po každé Lišajské akci. Jistou alternativou jsou tzv. Lišajské Lišaurusy (odv. od slova thesaurus – tj. slovní zásoba, lexikon, velký slovník, pokladnice, zásobárna…). Nápad vznikl u Yvonnky – ta poprvé použila termín Lišajská abeceda při zkratkovitém hodnocení Silvestrovsko-novoročního srazu 2008/2009. Nápad se velmi osvědčil, protože dokáže zmapovat celou akci samostatnými větami, které popisují jednotlivé události podle písmen abecedy.

Zatím jsou k dispozici tato čísla Obšťastníku resp. Lišaurusu:

Obšťastník 10/2007 - Jamazec 2007 Obšťastník 11/2007 Prázdninový obšťastník 08
Vánoční Lišaurus 2008 Lišaurus EmDéŽet 2008 Velikonoční Obšťastník 2009Note: This is the end of the usable page. The image(s) below are preloaded for performance only.